จดหมายข่าว

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา หอพักวิทยาลัยการอาชีพละงู ดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอาชีพประจำเรียนฟรีมีอาชีพ

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา หอพักวิทยาลัยการอาชีพละงู ดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอาชีพประจำเรียนฟรีมีอาชีพ