ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิศนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และรับฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการของนักเรียน นักศึกษา

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิศนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และรับฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการของนักเรียน นักศึกษา