ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู นำบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการศึกษาดูงานการจัดทำวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏ์ธานี

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู นำบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการศึกษาดูงานการจัดทำวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏ์ธานี