ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วย นายสุธา บัวดำ ครู ค.ศ.4 และ นายสุรศัก เด็นเก ครู ค.ศ.2 ร่วมประเมิน นายวชิระ พินทา และนายวุฒิชัย พรมพินิจ ครูผู้ช่วยวิทยาลัยการอาชีพละงู ในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้น ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมเภตรา วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วย นายสุธา บัวดำ ครู ค.ศ.4 และ นายสุรศัก เด็นเก ครู ค.ศ.2 ร่วมประเมิน นายวชิระ พินทา และนายวุฒิชัย พรมพินิจ ครูผู้ช่วยวิทยาลัยการอาชีพละงู ในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้น ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมเภตรา วิทยาลัยการอาชีพละงู