ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู กล่าวรายงานแก่ นายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตั้งแต่วันที่ 9-11 มิถุนายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายธนกฤต เลิศวิริยวรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล และ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ขึ้นกล่าวให้โอวาทแก่คณะลูกเสือที่ร่วมโครงการ เวลา 10.00 น. นายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล เป็นประธานเปิดกองลูกเสือในโครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู กล่าวรายงานแก่ นายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตั้งแต่วันที่ 9-11 มิถุนายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายธนกฤต เลิศวิริยวรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล และ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ขึ้นกล่าวให้โอวาทแก่คณะลูกเสือที่ร่วมโครงการ เวลา 10.00 น. นายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล เป็นประธานเปิดกองลูกเสือในโครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู