ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ได้เปิดโครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียนเชิงรุก “ตามลูกกลับมาเรียน” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยท่านผู้อำนวยการ ได้เล็งเห็นถึงการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้ครูที่ปรึกษากำกับ ดูแล ช่วยเหลือ แนะนำ และหาแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งท่านผู้อำนวยการได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาเพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาที่มีความต้องการให้วิทยาลัยช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ได้เปิดโครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียนเชิงรุก “ตามลูกกลับมาเรียน” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยท่านผู้อำนวยการ ได้เล็งเห็นถึงการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้ครูที่ปรึกษากำกับ ดูแล ช่วยเหลือ แนะนำ และหาแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งท่านผู้อำนวยการได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาเพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาที่มีความต้องการให้วิทยาลัยช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน