ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ได้เป็นประธานในโครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษา ระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด และพบปะพูดคุยกับศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพละงู เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อและประสานงานกับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพละงู และมีโอกาสสร้างสรรค์และพัฒนาวิทยาลัยร่วมกัน ให้สามารถเป็นที่พึ่งของสังคมและประเทศชาติมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ได้เป็นประธานในโครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษา ระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด และพบปะพูดคุยกับศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพละงู เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อและประสานงานกับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพละงู และมีโอกาสสร้างสรรค์และพัฒนาวิทยาลัยร่วมกัน ให้สามารถเป็นที่พึ่งของสังคมและประเทศชาติมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป