ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเครือข่าย และสนับสนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำผู้เรียนอาชีวศึกษา ป้องกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า – บุหรี่ – อุบัติเหตุทางถนน ) ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเครือข่าย และสนับสนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำผู้เรียนอาชีวศึกษา ป้องกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า – บุหรี่ – อุบัติเหตุทางถนน ) ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพมหานคร