ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน การขยายและยกระดับ การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ภายใต้โครงการยกระดับ การจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอาดัง วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน การขยายและยกระดับ การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ภายใต้โครงการยกระดับ การจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอาดัง วิทยาลัยการอาชีพละงู