ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ และ ผอ.สุวรรณ อุมาสะ นิเทศอาสาฯ สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ในการเยี่ยมนิเทศและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ (โดยนิเทศอาสาฯ) ณ ห้องประชุมอาดังวิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ และ ผอ.สุวรรณ อุมาสะ นิเทศอาสาฯ สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ในการเยี่ยมนิเทศและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ (โดยนิเทศอาสาฯ) ณ ห้องประชุมอาดังวิทยาลัยการอาชีพละงู