จดหมายข่าว

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักเรียนหอพักวิทยาลัยการอาชีพละงู ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ อันเป็นนโยบายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ซึ่งได้มีการ เตรียมการสร้างอาชีพโดยการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง และปลูกผักของนักเรียนหอพัก ตลอดจนจัดเตรียมหอพักฟรีสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดโอกาส หรือบ้านอยู่ห่างไกล ไปจนถึงมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้เรียนอย่างมีความสุข

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักเรียนหอพักวิทยาลัยการอาชีพละงู ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ อันเป็นนโยบายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ซึ่งได้มีการ เตรียมการสร้างอาชีพโดยการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง และปลูกผักของนักเรียนหอพัก ตลอดจนจัดเตรียมหอพักฟรีสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดโอกาส หรือบ้านอยู่ห่างไกล ไปจนถึงมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้เรียนอย่างมีความสุข