จดหมายข่าว

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วย นายอารีย์ ติงหวัง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาคุณธรรม โดยมี ผอ.ไกรศร ศรีตรไรัตน์ และ ผอ.สุวรรณ อุมาสะ นิเทศอาสา สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ เข้านิเทศให้ความรู้ และคำแนะนำ ในกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ที่นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำภายใต้โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ให้มีการต่อยอดให้เด่นชัดยิ่งขึ้น

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วย นายอารีย์ ติงหวัง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาคุณธรรม โดยมี ผอ.ไกรศร ศรีตรไรัตน์ และ ผอ.สุวรรณ อุมาสะ นิเทศอาสา สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ เข้านิเทศให้ความรู้ และคำแนะนำ ในกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ที่นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำภายใต้โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ให้มีการต่อยอดให้เด่นชัดยิ่งขึ้น