จดหมายข่าว

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วย นายกฤษณุ ชูสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาคณะครู และนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการท่องเที่ยว ร่วมลงนามความร่วมมือกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านนาข่าเหนือ หรือที่รู้จักกันในนามโกปี้นาข่า โดยได้รับเกียรติจากเกษตรอำเภอละงู ร่วมเป็นพยานการลงนามในครั้งนี้ เพื่อขยายโอกาสการจัดการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้ได้เรียนรู้ได้อย่างกว้างขึ้น ตอบรับความต้องการของชุมชนในพื้นที่

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วย นายกฤษณุ ชูสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาคณะครู และนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการท่องเที่ยว ร่วมลงนามความร่วมมือกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านนาข่าเหนือ หรือที่รู้จักกันในนามโกปี้นาข่า โดยได้รับเกียรติจากเกษตรอำเภอละงู ร่วมเป็นพยานการลงนามในครั้งนี้ เพื่อขยายโอกาสการจัดการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้ได้เรียนรู้ได้อย่างกว้างขึ้น ตอบรับความต้องการของชุมชนในพื้นที่