ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู