ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ Fit it Center รวมทั้งกิจกรรมยกระดับ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยห้องเรียนอาชีพใน สพฐ. ณ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จังหวัดสตูล

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ Fit it Center รวมทั้งกิจกรรมยกระดับ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยห้องเรียนอาชีพใน สพฐ. ณ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จังหวัดสตูล