ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงูพร้อมด้วยนายกึกก้อง พูนพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะครู ดำเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพและการบริการอาหาร ของผู้จำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีร้านค้าในวิทยาลัยฯ จำนวน 5 ร้าน ได้แก่ ร้านข้าวราดแกง จำนวน 3 ร้าน ร้านก๋วยเตี๋ยว จำนวน 1 ร้าน และร้านขายน้ำหวาน 1 ร้าน ณ ห้องรับรอง วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงูพร้อมด้วยนายกึกก้อง พูนพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะครู ดำเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพและการบริการอาหาร ของผู้จำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีร้านค้าในวิทยาลัยฯ จำนวน 5 ร้าน ได้แก่ ร้านข้าวราดแกง จำนวน 3 ร้าน ร้านก๋วยเตี๋ยว จำนวน 1 ร้าน และร้านขายน้ำหวาน 1 ร้าน ณ ห้องรับรอง วิทยาลัยการอาชีพละงู