ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมคณะครู วิทยาลัยการอาชีพละงู จัดโครงการมอบคูปองอาหารกลางวัน แก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเป็นแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษามีความตั้งใจเรียน จำนวน 28 ราย ทุนวันละ 40 บาท ให้ทั้งปีการศึกษา รวมเป็นเงินทุนค่าคูปองอาหาร จำนวน 145,600 บาท ณ ห้องประชุมอาดังณ ห้องประชุมอาดัง

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมคณะครู วิทยาลัยการอาชีพละงู จัดโครงการมอบคูปองอาหารกลางวัน แก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเป็นแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษามีความตั้งใจเรียน จำนวน 28 ราย ทุนวันละ 40 บาท ให้ทั้งปีการศึกษา รวมเป็นเงินทุนค่าคูปองอาหาร จำนวน 145,600 บาท ณ ห้องประชุมอาดังณ ห้องประชุมอาดัง