ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมคณะครู วิทยาลัยการอาชีพละงู เปิดประชุมนักการภารโรง ,แม่บ้าน ,ยามรักษาการณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมอาดัง

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมคณะครู วิทยาลัยการอาชีพละงู เปิดประชุมนักการภารโรง ,แม่บ้าน ,ยามรักษาการณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมอาดัง