ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษาสตูล (Innovation for life) ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 🚩วิทยาลัยการอาชีพละงูเข้าร่วมดำเนินการในพิธีเปิดโดยนำหุ่นยนต์แขนกลของแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมแสดงในพิธีเปิดครั้งนี้

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษาสตูล (Innovation for life) ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 🚩วิทยาลัยการอาชีพละงูเข้าร่วมดำเนินการในพิธีเปิดโดยนำหุ่นยนต์แขนกลของแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมแสดงในพิธีเปิดครั้งนี้