ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้านศาสนา ประจำปี 2566 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีจิตสำนึกในการดำรงชีวิต โดยการใช้หลักธรรม และหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นแนวปฏิบัติ ณ อาคารธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้านศาสนา ประจำปี 2566 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีจิตสำนึกในการดำรงชีวิต โดยการใช้หลักธรรม และหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นแนวปฏิบัติ ณ อาคารธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล