ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ ประกวด “โฟล์คซอง” พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรี สร้างความสุข ความสนุกสนานให้แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงู ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ ประกวด “โฟล์คซอง” พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรี สร้างความสุข ความสนุกสนานให้แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงู ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู