ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีละงู เป็นประธานใน การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนดีเด่นของครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเภตรา วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีละงู เป็นประธานใน การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนดีเด่นของครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเภตรา วิทยาลัยการอาชีพละงู