ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ คุณครูวรรณวิศา เพ็ชรสุข พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำครูวิทยากรกระบวนการ และแกนนำนักศึกษา เพื่อสร้างการเรียนรู้เท่าทันโทษภัยของปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) ในสถานศึกษา โดยมีนายทวีศักดิ์ คิ้วทองผู้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเปิดอบรม มีวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม 10 วิทยาลัยในกลุ่มภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม S.22 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ คุณครูวรรณวิศา เพ็ชรสุข พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำครูวิทยากรกระบวนการ และแกนนำนักศึกษา เพื่อสร้างการเรียนรู้เท่าทันโทษภัยของปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) ในสถานศึกษา โดยมีนายทวีศักดิ์ คิ้วทองผู้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเปิดอบรม มีวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม 10 วิทยาลัยในกลุ่มภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม S.22 จังหวัดสุราษฎร์ธานี