ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในโครงการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ กรณีศึกษาจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมอาดัง วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในโครงการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ กรณีศึกษาจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมอาดัง วิทยาลัยการอาชีพละงู