ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีละงู คณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด ประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับเด็กและเยาวชน ในการอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น ณ วัดอาทรรังสฤษฏิ์ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีละงู คณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด ประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับเด็กและเยาวชน ในการอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น ณ วัดอาทรรังสฤษฏิ์ อำเภอละงู จังหวัดสตูล