ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ นายกึกก้อง พูนพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับเด็กและเยาวชน ในการอนุรักษ์ประเภณีของท้องถิ่น ณ วัดอาทรรังสฤษฏิ์ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ นายกึกก้อง พูนพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับเด็กและเยาวชน ในการอนุรักษ์ประเภณีของท้องถิ่น ณ วัดอาทรรังสฤษฏิ์ อำเภอละงู จังหวัดสตูล