ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ งานกิจกรรม นักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วม โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลละงู “ลากูเกมส์” กีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ งานกิจกรรม นักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วม โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลละงู “ลากูเกมส์” กีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล