ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร มอบหมายให้ นายณรงค์ ภักดี ตำแหน่งพนักงานราชการครู หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2566 ร่วมกับคณะกรรมการวัดอาทรรังสฤษฎิ์และพุทธศาสนิกชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร มอบหมายให้ นายณรงค์ ภักดี ตำแหน่งพนักงานราชการครู หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2566 ร่วมกับคณะกรรมการวัดอาทรรังสฤษฎิ์และพุทธศาสนิกชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง