ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร มอบหมายให้ นายอาธิ ศิริยา เข้าร่วม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล โดยได้รับเกียรติจากนายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้มีชิ้นงานเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 6 ผลงาน ระดับปวช. จำนวน 3 ผลงาน ผลงานระดับปวส. จำนวน 3 ชิ้นงาน วิทยาลัยการอาชีพละงูได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย โดยชิ้นงานของวิทยาลัยการชีพละงูได้รับรางวัล 2 ชิ้นงาน ได้แก่ สบู่สครับสาหร่ายขนนกลิ้นทะเล ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ปวช.และโลชั่นไพรหอม ได้รังวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ปวส.

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร มอบหมายให้ นายอาธิ ศิริยา เข้าร่วม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล โดยได้รับเกียรติจากนายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้มีชิ้นงานเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 6 ผลงาน ระดับปวช. จำนวน 3 ผลงาน ผลงานระดับปวส. จำนวน 3 ชิ้นงาน วิทยาลัยการอาชีพละงูได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย โดยชิ้นงานของวิทยาลัยการชีพละงูได้รับรางวัล 2 ชิ้นงาน ได้แก่ สบู่สครับสาหร่ายขนนกลิ้นทะเล ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ปวช.และโลชั่นไพรหอม ได้รังวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ปวส.