ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร มอบหมายให้นายอัศนัย ใบเอ็ม ตำแหน่งพนักงานราชการครู หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ความรู้และสาธิตวิธีการดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ โรงเรียนบ้านตังหยงละไน้ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร มอบหมายให้นายอัศนัย ใบเอ็ม ตำแหน่งพนักงานราชการครู หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ความรู้และสาธิตวิธีการดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ โรงเรียนบ้านตังหยงละไน้ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล