ประมวลภาพกิจกรรม

นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีละงู เป็นประธาน และให้โอวาทนักเรียน นักศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีละงู เป็นประธาน และให้โอวาทนักเรียน นักศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู