ประมวลภาพกิจกรรม

บรรยากาศการถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักเรียน นักศึกษา ของนักเรียนปวช.1 และ นักศึกษาปวส.1 วิทยาลัยการอาชีพละงู ที่มาพร้อมรอยยิ้มและความสดใส โดย นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มีนโยบายดังกล่าวเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับบัตรประจําตัวนักศึกษา ในปีการศึกษา 2566 สามารถใช้เป็นเอกสารเพื่อยืนยันการเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย และในการดำเนินการอื่นๆ ต่อไปได้

ปิดความเห็น บน บรรยากาศการถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักเรียน นักศึกษา ของนักเรียนปวช.1 และ นักศึกษาปวส.1 วิทยาลัยการอาชีพละงู ที่มาพร้อมรอยยิ้มและความสดใส โดย นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มีนโยบายดังกล่าวเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับบัตรประจําตัวนักศึกษา ในปีการศึกษา 2566 สามารถใช้เป็นเอกสารเพื่อยืนยันการเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย และในการดำเนินการอื่นๆ ต่อไปได้