vdo,  ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการส่งเสริมการทำความดีในสถานศึกษา อันเนื่องมาจากนโยบายโดย นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ที่มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทำความดีตามหลักศาสนบัญญัติ และหลักปฏิบัติของศาสนาของตนเองได้ตั้งแต่ในสถานศึกษา

ปิดความเห็น บน บรรยากาศการส่งเสริมการทำความดีในสถานศึกษา อันเนื่องมาจากนโยบายโดย นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ที่มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทำความดีตามหลักศาสนบัญญัติ และหลักปฏิบัติของศาสนาของตนเองได้ตั้งแต่ในสถานศึกษา