ประมวลภาพกิจกรรม

บรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพละงู โดย นายสะเทือน สรรพจักร มอบหมายให้ นายกึกก้อง พูนพานิช ตำแหน่ง ครู ค.ศ 2 ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งรองผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากร และครูเวรประจำวัน ขึ้นพูดคุยถึงข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้น อาทิเช่น ผลการแข่งขันกีฬาสี ตลอดจนการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

ปิดความเห็น บน บรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพละงู โดย นายสะเทือน สรรพจักร มอบหมายให้ นายกึกก้อง พูนพานิช ตำแหน่ง ครู ค.ศ 2 ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งรองผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากร และครูเวรประจำวัน ขึ้นพูดคุยถึงข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้น อาทิเช่น ผลการแข่งขันกีฬาสี ตลอดจนการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย