ประมวลภาพกิจกรรม

บรรยากาศความสนุกสนานของกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีวันที่ 2 เป็นไปอย่างคึกคัก ด้วยการให้ความร่วมมือของนักเรียนนักศึกษา และคณะครู ของวิทยาลัยการอาชีพละงูโดยนายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาการอาชีพละงู ร่วมเชียร์ และให้กำลังใจนักกีฬาข้างสนามอย่างใกล้ชิด

ปิดความเห็น บน บรรยากาศความสนุกสนานของกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีวันที่ 2 เป็นไปอย่างคึกคัก ด้วยการให้ความร่วมมือของนักเรียนนักศึกษา และคณะครู ของวิทยาลัยการอาชีพละงูโดยนายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาการอาชีพละงู ร่วมเชียร์ และให้กำลังใจนักกีฬาข้างสนามอย่างใกล้ชิด