ประมวลภาพกิจกรรม

บรรยากาศถ่ายรูปทำบัตรนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2, ปวส.1 และ ปวส.2ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน บรรยากาศถ่ายรูปทำบัตรนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2, ปวส.1 และ ปวส.2ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพละงู