ประมวลภาพกิจกรรม

บรรยากาศแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพละงู ทำการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. โดยมี ผู้เชียวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์มาคอยสังเกตการณ์

ปิดความเห็น บน บรรยากาศแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพละงู ทำการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. โดยมี ผู้เชียวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์มาคอยสังเกตการณ์