ข่าวประชาสัมพันธ์,  ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคักเลือกและจัดจ้างเป็นครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขาวิชาช่างยนต์

ประกาศรับสมัครครูสาขาช่างยนต์ฯ

ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคักเลือกและจัดจ้างเป็นครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขาวิชาช่างยนต์