ข่าวประชาสัมพันธ์,  ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (รายชั่วโมง) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งหว้า

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้า

ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (รายชั่วโมง) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งหว้า