ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อ-นักเรียน-นักศึกษาที่ผ่านการ

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566