ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส. ประเภทโควต้ารอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอ_221215_093609

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส. ประเภทโควต้ารอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566