ข่าวประชาสัมพันธ์,  ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งหว้า

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งหว้า