ประมวลภาพกิจกรรม

การประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบ ผู้มีสมรรถนะตรงตามเกณฑ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (รายชั่วโมง) วิทยายาลัยการอาชีพละงู ได้มีการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และ ประเมินมรรถนะครั้งที่ 2 สำหรับผู้ที่ผ่าน โดยการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมี นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และกรรมการการประเมิน ทำหน้าที่สัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านเกณฑ์

ปิดความเห็น บน การประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบ ผู้มีสมรรถนะตรงตามเกณฑ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (รายชั่วโมง) วิทยายาลัยการอาชีพละงู ได้มีการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และ ประเมินมรรถนะครั้งที่ 2 สำหรับผู้ที่ผ่าน โดยการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมี นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และกรรมการการประเมิน ทำหน้าที่สัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านเกณฑ์