ข่าวนักเรียน,  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทโควต้า รอบที่ 2

ประกาศเรื่อง-ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึก

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทโควต้า รอบที่ 2