ประมวลภาพกิจกรรม

ประกาศ งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพละงู ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุด” ระหว่างวันที่ 22-29 สิงหาคม 2565

ปิดความเห็น บน ประกาศ งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพละงู ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุด” ระหว่างวันที่ 22-29 สิงหาคม 2565