ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาเพื่อดำเนินการต่อสัญญาประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กับบริษัทประกันสยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาเพื่อดำเนินการต่อสัญญาประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กับบริษัทประกันสยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา