ประมวลภาพกิจกรรม

ประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (จังหวัดสตูล พัทลุง และสงขลา) สถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน ประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (จังหวัดสตูล พัทลุง และสงขลา) สถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู