ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะขั้นพื้นฐาน รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมทั้งในระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล และระดับภาคต่อไป

ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะขั้นพื้นฐาน รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมทั้งในระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล และระดับภาคต่อไป