Uncategorized

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู นำคณะครู นักเรียนและนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาเข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ปีการศึกษา 2565

ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู นำคณะครู นักเรียนและนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาเข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ปีการศึกษา 2565