ฝ่ายบริหาร

นายสะเทือน สรรพจักร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู

 

นายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นายอาธิ ศิริยา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร