นายสะเทือน สรรพจักร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู

 

 

 

 

 

นายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
และรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

 

 

นายอาธิ ศิริยา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
และรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา